• Home
 • Disclaimer - Cookies

CDK iconen

Deze website wordt u aangeboden door Cultuurhuys De Kroon.

Disclaimer - Cookies - Spam

Disclaimer

Door gebruik te maken van elk van de pagina's van deze website bent u onderhevig aan de hierna beschreven regels:

 • Cultuurhuys De Kroon doet zijn best om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, toch kan de website fouten bevatten.
 • Cultuurhuys De Kroon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, gederfde inkomsten, of beschadigingen in welke vorm dan ook, voortkomend uit het gebruik van deze website.
 • Mocht u vanaf de website van Cultuurhuys De Kroon verwezen worden naar andere web-sites dan voldoen de aldaar geldende regels.
 • Cultuurhuys De Kroon behoudt zich het recht voor deze disclaimer op een later tijdstip aan te passen. Deze pagina bevat altijd de laatste versie.
 • Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben omtrent bovenstaande, dan kunt u altijd contact met Cultuurhuys De Kroon opnemen.
 • Logging.
  • Er worden logbestanden gemaakt wanneer fouten optreden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

 

Cookies

 • Functionele cookies:
  • De website software gebruikt dit type cookies zodat de bezoeker met de website kan werken.
  • Deze cookies verdwijnen weer als u de browser afsluit.
  • Van tijdelijke bezoekers worden geen gegevens verzameld of bewaard.
  • Van reguliere geregistreerde gebruikers worden de inloggegevens gebruikt bij het navigeren op de website zodat toegang gegeven of beperkt kan worden tot bepaalde pagina's.
 • Andere type cookies worden op dit moment - voor zo ver wij weten - niet gebruikt.

 

SPAM

Net als velen van u ontvangt ook Cultuurhuys De Kroon ongewenste mail. Wij proberen met behulp van een derde partij zoveel mogelijk ongewenste (buitenlandse) mail te verwijderen. Daarbij bestaat een geringe kans dat wij mogelijk uw mail niet ontvangen. Mocht u het vermoeden hebben dat een bericht niet aankomt gebruik dan een bekend (Nederlands) domein bij het versturen van uw mail.

Terug naar boven.