• Home
  • De Kroon
  • Missie en visie

Leven in een gemeente is meer dan alleen wonen. Leven is ontspannen, ontwikkelen en ontplooien, leven is elkaar ontmoeten. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk en levendig woon-, leef- en werkklimaat.

Cultuurhuys De Kroon brengt mensen bij elkaar. Het is een eigentijdse, flexibele organisatie waar alle inwoners van Waddinxveen en directe omgeving terecht kunnen voor het aanbod van kunst en cultuur. Het Cultuurhuys biedt activiteiten voor jong en oud en dit zoveel mogelijk in samenwerking met maatschappelijke en culturele partners, verenigingen, scholen, ondernemers en winkeliers. De activiteiten van het Cultuurhuys zijn te verdelen in:

  • Kennismaking met kunst en cultuur;
  • Educatie van kunst en cultuur;
  • Beoefenen van kunst en cultuur;
  • Beleven van kunst en cultuur.

Het Cultuurhuys zal plek bieden aan structurele en incidentele culturele, educatieve, sociale en maatschappelijke activiteiten, gericht en inspelend op de behoeftes van inwoners. De participanten van Cultuurhuys De Kroon hebben de intentie om deze activiteiten te gieten in een gezamenlijk activiteitenaanbod. Oftewel, een gezamenlijke en overkoepelende inhoudelijke programmering. Het doel van deze gezamenlijke programmering is een zo hoog mogelijke sociale output door activiteiten met maatschappelijke en/of culturele relevantie te organiseren en zoveel mogelijk mensen in de gemeenschap te bereiken. Om dit doel te bereiken is een programmaraad ingesteld.

Het is onze overtuiging dat Cultuurhuys De Kroon een belangrijke bijdrage zal leveren aan de borging van een sociale infrastructuur in Waddinxveen. Door het bundelen van krachten en het gezamenlijk werken aan het bereiken van inwoners van Waddinxveen, wordt een stevige basis gelegd voor het sociaal cultureel werk en bibliotheekwerk in Waddinxveen.