• Home
  • De Kroon
  • Fonds voor de Podiumkunsten

Fonds voor de Podiumkunsten

logo FondsPodiumkunsten

 

 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt Cultuurhuys De Kroon ondersteund door het Fonds Podiumkunsten.

Ook voor de jaren 2020 t/m 2021 zullen eventuele tekorten voor de artiesten uit de SKIP-regeling (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) vanuit het Fonds Podiumkunsten worden aangevuld. De subsidie houdt in dat Cultuurhuys De Kroon vanaf 1 januari verliezen op de totale programmering van dertig voorstellingen gedeeltelijk vergoed gaat krijgen. De regeling geldt voor zowel 2020 als 2021.

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland en geeft namens het Rijk ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit en prestaties. De podiumkunstsector moet volgens het Fonds zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreken en midden in de samenleving staan. Het Fonds heeft in totaal een budget van 62 miljoen euro beschikbaar. Het Fonds Podiumkunsten kent diverse programmerings- en productiesubsidies en individuele subsidies. Bijzondere aandacht gaat uit naar de pluriformiteit bij gezelschappen, podia en publiek. Het Fonds werkt met een groot aantal adviseurs die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen.